Stoteks a.d. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Bulevar Mihajla Pupina 6/6, 21000 Novi Sad, Srbija
tel: +381 21/423 722, fax:+381 21/ 451 973

office@stoteks.com
 
Novosti:  
  24.06.2022. Zapisnik sa Skupštine akcionara
  24.06.2022. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2022. god.
  24.06.2022. Odluka o pokriću gubitka
  19.05.2022. Poziv za redovnu godišnju skupštinu akcionara.
                       - dokumenta za skupštinu
  10.05.2022. Godišnji dokument o objavljenim informacijama
  09.12.2021. Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara
  17.11.2021. Poziv za vanrednu skupštinu akcionara.
                       - dokumenta za skupštinu
  25.06.2021. Odluka o raspodeli dobiti za 2021. god.
  25.06.2021. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2021. god.
  25.06.2021. Zapisnik sa Skupštine akcionara
  23.05.2021. Poziv za redovnu godišnju skupštinu akcionara.
                       - dokumenta za skupštinu
  13.05.2021. Godišnji dokument o objavljenim informacijama
  24.06.2020. Odluka o raspodeli dobiti za 2020. god.
  24.06.2020. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2020. god.
  24.06.2020. Zapisnik sa Skupštine akcionara
  19.05.2020. Godišnji dokument o objavljenim informacijama
  19.05.2020. Poziv za redovnu godišnju skupštinu akcionara.
                       - dokumenta za skupštinu
  01.06.2019. Izveštaj o bitnom događaju
  01.06.2019. Odluka o raspodeli dobiti za 2018. god.
  01.06.2019. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018. god.
  01.06.2019. Zapisnik sa Skupštine akcionara
  13.05.2019. Godišnji dokument o objavljenim informacijama
  25.04.2019. Poziv za redovnu godišnju skupštinu akcionara.
                       - dokumenta za skupštinu
  25.06.2018. Izveštaj o bitnom događaju
  25.06.2018. Odluka o raspodeli dobiti za 2017. god.
  25.06.2018. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2017. god.
  25.06.2018. Zapisnik sa Skupštine akcionara
  04.06.2018. Poziv za redovnu godišnju skupštinu akcionara - dopuna.
  15.05.2018. Poziv za redovnu godišnju skupštinu akcionara.
                       - dokumenta za skupštinu
  15.05.2018. Godišnji dokument o objavljenim informacijama
  26.06.2017. Izveštaj o bitnom događaju
  26.06.2017. Odluka o raspodeli dobiti za 2016. god.
  26.06.2017. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2016. god.
  26.06.2017. Zapisnik sa Skupštine akcionara
  17.05.2017. Poziv za redovnu godišnju skupštinu akcionara.
                       - dokumenta za skupštinu
  17.05.2017. Godišnji dokument o objavljenim informacijama
  31.05.2016. Zapisnik sa redovne godišnje skupštine akcionara.
  27.04.2016. Poziv za redovnu godišnju skupštinu akcionara.
                       - dokumenta za skupštinu
  07.07.2015. Odluka o raspodeli dobiti za 2014. god.
  07.07.2015. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2014. god.
  07.07.2015. Zapisnik sa Skupštine akcionara
  20.05.2015. Poziv za redovnu godišnju skupštinu akcionara.
                       - dokumenta za skupštinu
  16.05.2015. Godišnji dokument o objavljenim informacijama
  16.05.2015. Napomena za neusvojene odluke od strane Skupštine akcionara
  19.06.2014. Zapisnik sa Skupštine akcionara
  19.06.2014. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja
  19.06.2014. Odluka o raspodeli dobiti
  16.05.2014. Poziv za redovnu godišnju skupštinu akcionara.
                       - dokumenta za skupštinu
  03.07.2013. Zapisnik sa Skupštine akcionara
  03.07.2013. Izveštaj o održanoj godišnjoj Skupštini akcionara
  11.06.2013. Godišnji dokument o objavljenim informacijama
  24.05.2013. Poziv za redovnu godišnju skupštinu akcionara.
                       - dokumenta za skupštinu
  24.05.2013. Godišnji izveštaj o poslovanju akcionarskog društva
  01.12.2012. Nacrt ugovora o pripajanju Logipro d.o.o. i Stoteks a.d.
  15.10.2012. Zapisnik sa vanredne skupštine akcionara
  18.09.2012. Poziv za vanrednu skupštinu akcionara.
                       - dokumenta za skupštinu
  03.08.2012. Zapisnik sa vanredne skupštine akcionara.
  06.08.2012. Poziv za vanrednu skupštinu akcionara.
                       - dokumenta za skupštinu
  27.05.2011. Predlog odluke o raspodeli dobiti za 2010.
  27.05.2011. Poziv za godišnju skupštinu akcionara
  20.04.2011. Izjava o šestomesečnom planu poslovanja akcionarskog društva